123sex, xporn, xvideos, vvlx, xhamster, xvideos, pornx, hentai, xnxx, xxx, sex việt, Phim sex,

Girişimsel Kardiyoloji

Genel

Girişimsel Kardiyoloji

Girişimsel Kardiyoloji Nedir?

Girişimsel kardiyoloji, koroner arter hastalığı, vasküler hastalık, yapısal kalp hastalığı ve konjenital kalp kusurlarını teşhis etmek ve tedavi etmek için özel kateter tabanlı teknikleri kullanan kardiyolojinin alt uzmanlığıdır. Girişimsel kardiyologlar, vücuttaki ana arterlerdeki ve kalbin farklı odacıklarındaki kan basıncı ve kan akışı gibi kardiyovasküler işlevleri ölçmek için çeşitli tanı araçları ve görüntüleme teknikleri kullanır. Girişimsel kardiyologlar, geleneksel “açık” kalp ameliyatlarını yapmazlar.

Girişimsel Kardiyoloji, Genel Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Arasındaki Farklar

Girişimsel kardiyoloji ile genel kardiyoloji arasındaki en büyük fark, girişimsel kardiyologların kalp hastalığına yönelik spesifik kateter bazlı tedavileri gerçekleştirmek üzere eğitilmiş olmalarıdır.

Genel kardiyologlar, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve yüksek kalp krizi veya felç riski gibi rahatsızlıkları olan hastaların tanı ve bakımında uzmanlaşmıştır. Kardiyovasküler kaygılarla ilgili birçok türde test ve prosedür uygularlar. Genel kardiyologlar, alt uzman bakımını takip edebilir ve/veya kardiyovasküler sorunlar için hastaları uzun süreli görebilir.

Girişimsel kardiyologlar, kanın düzgün bir şekilde akmasını sağlamak ve felç veya kalp krizi riskini azaltmak için tıkanmış arterlere stent yerleştirmek ve ayrıca kalpteki delikleri onarmak veya kalbin düzgün çalışmasına yardımcı olmak için kalbe özel cihazlar yerleştirmek üzere eğitilmiş kardiyoloji alt uzmanlarıdır.

Girişimsel kardiyologlar, kalp kateterizasyonu, transkateter aort kapak değişimi (TAVI) ve mitral kapak değişimi ve onarımları gibi tıp alanındaki en yeni teknikleri ve karmaşık gelişmeleri kullanarak, hassas, hayat kurtaran ve hayatı iyileştiren prosedürler gerçekleştirir.

Kalp cerrahları, koroner arter baypas ameliyatı gibi geleneksel “açık” ameliyatları gerçekleştirir. Genel kardiyologları ve/veya girişimsel kardiyologları gören hastalar, kalp rahatsızlıkları ilaçla veya daha az invaziv kateter bazlı bir prosedürle tedavi edilemiyorsa kalp cerrahına sevk edilebilir. Ne genel kardiyologlar ne de girişimsel kardiyologlar ameliyat yapmazlar.

Uzmanlaşmış Eğitim

Genel olarak, girişimsel kardiyologların, dahili tıpta toplam altı yıllık tıp fakültesi sonrası eğitimini ve genel kardiyoloji bursunu, ardından toplam sekiz ila dokuz yıl olmak üzere iki ila üç ek girişimsel kardiyoloji eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekir.

Girişimsel kardiyoloji, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok durumu ve uzmanlık alanını kapsar:

Anjiyoplasti ve stent yerleştirme

Aort anevrizması

Aort hastalıkları ve diseksiyonu

Aort kapak değişimi

Transkateter aort kapak değişimi (TAVI)

Atriyal septal defekt (ASD)

Kalp kateterizasyonu

Kardiyak BT anjiyografi (koroner anjiyografi olarak da adlandırılır)

Karotis arter anjiyoplasti ve stentleme

Karotis arter hastalığı

Konjenital kalp hastalığı

Doğuştan kalp hastalığı, yetişkin

Konjestif kalp hastalığı

Konjestif kalp yetmezliği

Koroner arter hastalığı (KAH)

Kalp krizi

Hipertrofik kardiyomiyopati

İntravasküler ultrason (IVUS)

Sol ventrikül destek cihazı (LVAD)

Mitral kapak cerrahisi

Patent foramen ovale (PFO)

Perkütan koroner girişim (PCI)

Periferik arter hastalığı

Renal arter darlığı

Bunu Paylaş :

doc-dr-muhammed-keskin-kimdir

Doç. Dr. Muhammed Keskin

watches replicas.