123sex, xporn, xvideos, vvlx, xhamster, xvideos, pornx, hentai, xnxx, xxx, sex việt, Phim sex,

Balon Anjiyoplasti ve Stent

Kalp Sağlığı ve Hastalıkları

Balon Anjiyoplasti ve Stent

Balon Anjiyoplasti ve Stent Tedavisi Nedir?

Halk dilinde kalp damar hastalığı olan bilinen koroner arter hastalığı kalp kaslarını besleyen koroner arterlerin daralma ve tıkanması ile kan akımının kısmen ya da tam kesilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu kalp damarlarının yapısını en iyi gösteren tanı aracı kalp kateterizasyonu yani anjiyografidir. Koroner anjiyografi işlemi sonucunda ilaç tedavisi, bypass veya balon anjiyoplasti ve stent stratejisine karar verilebilir.

Balon Anjiyoplasti, anjiyografi sonucunda saptanan kalp damar tıkanıklığına aynı seansta veya daha sonraki bir seansta balon ile yapılan bir tedavi girişimidir. Bu işlem kalp krizi geçiren hastalarda acil olarak uygulanır. Bunun için 2-3 mm kalınlıktaki plastik borucuklar (kateter) kalp damarının ağzına yerleştirilir ve çok ince bir kılavuz tel darlık bölgesinden geçirilir. Tel üzerinden bir balon darlık bölgesine getirilir. Dışarıdan serum-boyalı madde verilerek şişirilir, damar açılır ve sonra söndürülerek çıkarılır.

Stentler bir nevi tünel şeklinde metal kafes olup genellikle çelik veya polikarbondan üretilirler. İlaçlı stentlerde stent hücrelerine damarın tekrar daralmasını ve stentin tıkanmasını geciktiren bazı ilaçlar yerleştirilmiştir. Çıplak stentlerde ise böyle bir ilaç yerleştirilmemiştir. Stentler kalp damarlarında balon tedavisi ile yeterli açıklık sağlanamayan ve / veya balon işlemi sonrasında damar içinde yırtılma meydana gelen hastalarda bu sorunları giderme amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Balon üzerine üretici firma tarafından yerleştirilen stent damar içinde balon şişirildiği zaman, damar iç duvarına monte edilmiş olur. Stent takıldıktan sonra hasta serviste veya koroner yoğun bakım ünitesine alınır. Hastanede kalma süresi genelde 1-2 gündür.

Daralmış bölgenin uzunluğuna göre bir veya daha fazla stent gerekebilir. Haftalar içinde bu stentlerin üzeri ince bir zar tabakası ile kaplanır ve stent damar duvarında yaşam boyu kalır. Yıllar içinde teknolojik olarak daha iyi kalitede stentlerin yapılması ile bu girişim By-pass ameliyatı gereksinimini bir miktar azaltmıştır. Balon ve stent uygulamasında başarı oranı %90-95’in üzerindedir. Altı aylık süreç içinde %20-30 olasılıkla tekrar daralma (restenoz) olabilmektedir. İlaç kaplı stentlerde bu ihtimal % 8-15’in aralığına inmiştir. Stent içinde daralma olması durumunda tekrar balon veya stent uygulanabilmektedir.

Balon anjiyoplasti ve stent işleminin komplikasyon riski [kalp krizi (%1-2), acil bypass cerrahisi gereği (%1’den az)] çok düşüktür.

Bunu Paylaş :

doc-dr-muhammed-keskin-kimdir

Doç. Dr. Muhammed Keskin

watches replicas.